รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับนาย Kamimura Eiji นายกเทศมนตรีเมือง Hokuto จ. Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับนาย Kamimura Eiji นายกเทศมนตรีเมือง Hokuto จ. Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 151 view

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนาย Kamimura Eiji นายกเทศมนตรีเมือง Hokuto จังหวัด Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยมีนาย Suzuki Kazuya ผู้แทนจาก JICA Thailand Office และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นาย Kamimura Eiji เดินทางมาครั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณกรมความร่วมมือฯ ที่ได้ส่ง น.ส. อัญชลีพร ปริศวงศ์ อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติที่ Tourism Division of the Industry and Tourism Department of Hokuto City Office เมือง Hokuto จ. Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสดังกล่าวนายวัฒนวิทย์ฯ ขอบคุณเมือง Hokuto ที่ให้การต้อนรับคณะกรมความร่วมมือฯ เดินทางไปที่เมือง Hokuto เมื่อปลายปี ๒๕๖๖ เช่นกัน รวมถึงการจัดพิธีต้อนรับน.ส. อัญชลีพรฯ ในการไปเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานที่เมือง Hokuto เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗

นายวัฒนวิทย์ฯ มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า น.ส. อัญชลีพรฯ จะปฏิบัติงานสุดความสามารถในการประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเมือง Hokuto ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระดับประชาชนระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่งนอกเหนือจากความร่วมมือด้านการส่งอาสาสมัครแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมกันระหว่าง TICA และเมือง Hokuto ในอนาคตอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ