รัฐบาลอินเดียสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยและผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

รัฐบาลอินเดียสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยและผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2567

| 79 view

รัฐบาลอินเดียได้เปิดตัวโครงการ BIMReN (BIMSTEC – India Marine Research Network) ซึ่งเป็นการริเริ่มของ Ministry of External Affairs และ The Bay of Bengal Programme-Inter Governmental Organisation (BOBP-IGO) เพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) โดยการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่ม BIMSTEC โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกใน 2 ลักษณะ คือ

1. BIMReN Split-Site Doctoral Fellowships เป็นทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก (เรียน Course work จบแล้ว) ในประเทศสมาชิก BIMSTEC โดยจะสนับสนุนทุนวิจัยมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านรูปี และโอกาสทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการ (Research Lab) ของหน่วยงานวิจัยในอินเดีย เป็นเวลา 6 – 12 เดือน

2. Twinning Research Projects วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและบุคลากรจากประเทศสมาชิก BIMSTEC เพื่อทำงานร่วมกันในโครงการวิจัย โดยจะสนับสนุนทุนวิจัยมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านรูปีต่อโครงการ มีระยะเวลา 24 เดือน

สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับทุนและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bobpigo.org/pages/view/bimren ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ