หลักสูตร The 27th International Specialised Course on Environment Technology (ISCET)

หลักสูตร The 27th International Specialised Course on Environment Technology (ISCET)

24 มี.ค. 2564

8,869 view

หลักสูตร The 27th International Specialised Course on Environment Technology (ISCET) เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรดังกล่าวจะจัดในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564 ผู้ประสงค์สมัครหลักสูตรดังกล่าวต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

เอกสารประกอบ

หลักสูตร_The_27th_International_Specialised_Course_on_Environment_Technology_(ISCET).pdf