อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบหารือกับรักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะภูฏาน

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบหารือกับรักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะภูฏาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2566

| 127 view

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji) รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะภูฏาน โดยมีนางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะภูฏานเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะภูฏานได้เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือกับหน่วยงานไทยในการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบท (Rural Development Training Centre – RDTC) ซึ่งเปลี่ยนต้นสังกัดจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน มาเป็นกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะภูฏาน ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาชีพชั้นนำของภูฏาน โดยเห็นว่า กรมความร่วมมือฯ มีประสบการณ์และเครือข่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังมีความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการของภูฏานด้วย

อธิบดีกรมความร่วมมือฯ ยินดีสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทภูฏาน และพร้อมมีความร่วมมือในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยเฉพาะในด้านการแปรรูปอาหาร และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้ กรมความร่วมมือฯ ยินดีประชาสัมพันธ์ความประสงค์ของศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทภูฏานในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญไทยให้เป็นผู้บริหารศูนย์ดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ