กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการด้าน Bio-Circular-Green (BCG) Economy เกี่ยวกับภารกิจของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการด้าน Bio-Circular-Green (BCG) Economy เกี่ยวกับภารกิจของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

17 ก.พ. 2564

129 view

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการด้าน Bio-Circular-Green (BCG) Economy เกี่ยวกับภารกิจของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง Mr. Aloke Lohia ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเซียนทาวเวอร์ ๒ ถ. อโศกฯ กรุงเทพฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ