อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง”

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง”

11 ก.ย. 2563

32 view

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน โดยมีพลโทปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง พลตรีสมบัติ ธัญญะวัน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ