อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการหารือกับเอกอัครราชทูตมาปูโต เรื่องโครงการโมซัมบิก

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการหารือกับเอกอัครราชทูตมาปูโต เรื่องโครงการโมซัมบิก

15 ก.ย. 2563

28 view

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการหารือกับเอกอัครราชทูตมาปูโต เรื่องโครงการในประเทศโมซัมบิก ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ.ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ