อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) และการเปิดตัวหนังสือ South - South in Action (SSiA) ภายใต้ธีม “South-South Volunteering as a driving force for development: Experiences from Asia and the Pacific”

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) และการเปิดตัวหนังสือ South - South in Action (SSiA) ภายใต้ธีม “South-South Volunteering as a driving force for development: Experiences from Asia and the Pacific”

15 ก.ย. 2563

57 view

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) และการเปิดตัวหนังสือ South - South in Action (SSiA) ภายใต้ธีม “South-South Volunteering as a driving force for development: Experiences from Asia and the Pacific” ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมืใต้-ใต้ (UNOSSC) และโครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ (UNV) โดยมีนางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

ในงานดังกล่าว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้นำนายพุทธภูมิ อาษานอก อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends From Thailand Volunteer Programme: FFT) ร่วมนำเสนอบทบาทของอาสาสมัครไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ