อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับมูลนิธิไทย

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับมูลนิธิไทย

18 พ.ย. 2563

188 view

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับมูลนิธิไทย โดยมี นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว รองเลขาธิการมูลนิธิไทย นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ