อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ติมอร์-เลสเต ร่วมหารือเกี่ยวกับงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแผนงาน ๓ ปี ไทย-ติมอร์-เลสเต

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ติมอร์-เลสเต ร่วมหารือเกี่ยวกับงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแผนงาน ๓ ปี ไทย-ติมอร์-เลสเต

8 ต.ค. 2563

237 view

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ติมอร์-เลสเต ร่วมหารือเกี่ยวกับงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแผนงาน ๓ ปี ไทย-ติมอร์-เลสเต โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวสายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ