อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมา

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2565

| 73 view

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมา โดยมี นางอรุณี ไฮม์ม ผอ.กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ.กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผอ.กองความร่วมมือด้านทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ