อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมสารนิเทศ และให้สัมภาษณ์ในรายการ Spokesman Live

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมสารนิเทศ และให้สัมภาษณ์ในรายการ Spokesman Live

17 ก.พ. 2564

63 view

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และให้สัมภาษณ์ในรายการ Spokesman Live ณ โถงนิทรรศการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ