อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ผอ. Peace Corps/ปทท. เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ผอ. Peace Corps/ปทท. เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

18 ธ.ค. 2563

168 view

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Sonny Luu ผอ. Peace Corps/ปทท. และ นางสาวสุธัญญา สุขไพศาล เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมี นางสาวหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ