อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 446 view

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และจัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ.กองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผอ.กองความร่วมมือด้านทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ