อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตโคลอมเบีย/ปทท. ในการเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตโคลอมเบีย/ปทท. ในการเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย

16 พ.ย. 2563

22 view

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Ana María Prieto Abad เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย เพื่อหารือแผนงานและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-โคลอมเบีย (ระยะ ๓ ปี) ด้านการพัฒนาทางเลือก การเกษตร การท่องเที่ยว และวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ