อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ผอ. สถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ผอ. สถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต

18 พ.ย. 2563

219 view

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผอ. สถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต โดยมี นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ