อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าพบปลัดกระทรวงฯ ในโอกาสขึ้นปีใหม่

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าพบปลัดกระทรวงฯ ในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 39 view

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าพบปลัดกระทรวงฯ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ณ ห้องรับรอง ๖ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ