อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Chief Representative, JICA ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Chief Representative, JICA ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 454 view

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนายซูซูกิ คาซูยะ Chief Representative, JICA ประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยมีนางอรุณี ไฮม์ม ผอ. กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเน้นย้ำบทบาทความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือฯ กับ JICA ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีของไทยและญี่ปุ่น โดยในปีนี้ฝ่ายไทยพร้อมที่จะต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยนายซูซูกิเห็นพ้องต่อข้อริเริ่มของอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่จะมีการพบปะหารือกันกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ที่มีผู้แทนประจำการในประเทศไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกันให้มีความกว้างขวางและครอบคลุม (comprehensive and inclusive) รวมถึงความร่วมมือไตรภาคีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme – TCTP) โดยมุ่งหวังให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเมือคำนึงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลาย โดยฝ่ายไทยเห็นว่า อาจใช้โอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ในปีนี้ ในการริเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมกันได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ