อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับหน้าที่

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับหน้าที่

30 ธ.ค. 2564

64 view

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนายคินซัง ดอร์จิ (Mr. Kinzang Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนาย Kalden Dorji ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ระยะ ๓ ปี โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสาขาการพัฒาชุมชน สาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) โดย ออท. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือฯ ในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กลุ่มเยาวชนของภูฏาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำ และมีสร้างรายได้

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแจ้งยินดีให้ความร่วมมือกับภูฏานในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูฏาน ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเชิญชวนภูฏานให้เข้าร่วมงาน Global South-South Development (GSSD) Expo 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNOSSC และ ESCAP โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดทำกระเป๋าอเนกประสงค์ (pouch) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ OGOP Model II เป็นของที่ระลึกของการประชุม

ออท.ได้กล่าวขอบคุณอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และแจ้งว่าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ผ่านการบริหารงานของกรมฯ ได้รับการชื่นชมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูฏาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ