อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับหน้าที่

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 324 view

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนายคินซัง ดอร์จิ (Mr. Kinzang Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนาย Kalden Dorji ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ภูฏาน ระยะ ๓ ปี โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสาขาการพัฒาชุมชน สาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) โดย ออท. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือฯ ในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กลุ่มเยาวชนของภูฏาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำ และมีสร้างรายได้

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแจ้งยินดีให้ความร่วมมือกับภูฏานในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูฏาน ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเชิญชวนภูฏานให้เข้าร่วมงาน Global South-South Development (GSSD) Expo 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNOSSC และ ESCAP โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดทำกระเป๋าอเนกประสงค์ (pouch) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ OGOP Model II เป็นของที่ระลึกของการประชุม

ออท.ได้กล่าวขอบคุณอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และแจ้งว่าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ผ่านการบริหารงานของกรมฯ ได้รับการชื่นชมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูฏาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ