อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 99 view

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งได้รับการกำหนดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงส่งผลให้บริษัทที่จัดตั้งในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับสิทธประโยชน์ด้านการลงทุน และการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาและวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ