เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี

เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคี

15 พ.ย. 2564

41 view

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี (H.E. Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนาย Aboubakr Samy Elashrafy, Deputy Chief of Mission ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย-อียิปต์ โดยเอกอัครราชทูตอียิปต์ได้เน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ และเสนอให้มีการขยายความร่วมมือดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคี เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาและในอาเซียน โดยเฉพาะในสาขา (๑) ด้านการเกษตร (๒) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและเอกอัครราชทูตอียิปต์ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล และข้อคิดเห็นทางด้านการพัฒนาสาขาต่าง ๆ รวมถึงกรอบความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายเคยริเริ่มยกร่างบันทึกความเข้าใจในลักษณะไตรภาคีระหว่างกรมความร่วมมือฯ  (Thailand International Cooperation Agency – TICA) และหน่วยงานความร่วมมือของอียิปต์ (The Egyptian Agency for Partnership and Development (EAPD)) โดยทั้งสองฝ่ายจะนำร่างบันทึกความเข้าใจฯ มาพิจารณาร่วมกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ