โครงการบัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ ๓ สู่เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์คัดกรองโควิด–19 เชิงรุก ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

โครงการบัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ ๓ สู่เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์คัดกรองโควิด–19 เชิงรุก ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,348 view
วันนี้ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวสายัณห์ กองโกย และ นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ส่งมอบน้ำใจจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ TICA ให้กับ เจ้าหน้าที่ สปสช. และหน่วยร่วมปฏิบัติงาน ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกที่ศูนย์ราชการ ภายใต้กิจกรรมบัวแก้วปันน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19
 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ของกระทรวงการต่างประเทศ ตามดำริของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 โดยในกิจกรรมนี้ TICA ได้สนับสนุนร้านอาหารในชุมชนหลักสี่ ประกอบด้วย ผัดไท ซอยแจ้งวัฒนะ ๕ จำนวน ๘๐ กล่อง และข้าวหมูแดง ตาน้อย ศูนย์ราชการ ๔๐ กล่อง รวม ๑๒๐ กล่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ