โครงการบัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ ๔ สู่บุคลากรด่านหน้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบุษราคัม

โครงการบัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ ๔ สู่บุคลากรด่านหน้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบุษราคัม

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 7,580 view

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล และนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมจัด “โครงการบัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้บุคลากรด่านหน้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยมี นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอฺธิบดีกรมการกงสุล นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานจากร้านค้าที่ตั้งในชุมชนหลักสี่ จำนวน ๔๕๐ กล่อง น้ำดื่ม และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งรถเข็นผู้ป่วย (wheel chair) จำนวน ๓ คัน Leg Cover ทิชชูเปียก ถุงสำหรับแยกขยะอันตราย นอกจากนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเบเกอรี่ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น และน้ำดื่มขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔๐๐ แพ็ค (๔,๘๐๐ ขวด) และบริษัท วั๊ปปา จำกัด ร่วมสนับสนุนทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ ๗๕% จำนวน ๔๐๐ ห่อ

โครงการ  "บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นการช่วยเหลือชุมชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19  ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การสนับสนุนการทำงานและให้กำลังใจกับบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ