โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ (TICA Talk) ครั้งที่ ๒

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ (TICA Talk) ครั้งที่ ๒

2 ก.ย. 2563

38 view

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ และ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ (TICA Talk) ครั้งที่ ๒ โดย นายมังกร ประดิษฐ์ขำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “รู้เรื่องบัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง” และ นางสาวนงค์ลักณ์ บุญเลิศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “รู้จัก รู้ใช้ และ Application SmartMe” โดยมี ผอ. ภารกิจ ผอ. ส่วนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้สนใจเข้าร่วมด้วย ณ ห้องเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น ๗ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ