โครงการสะพานบุญ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability หรือ APCD)

โครงการสะพานบุญ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability หรือ APCD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 6,330 view

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อบรับนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability หรือ APCD) ที่มาสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท สำหรับโครงการสะพานบุญของ APCD เพื่อนำขนมไปมอบให้แก่ รพ.สงฆ์/๙ ชุด (ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท/๓๕ชิ้น) และบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา ณ โถงนิทรรศการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ