โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2565

| 2,186 view

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยพิทักษ์แก่งกระจาน กจ ๒ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดย นายปัญญา ตาละลักษมณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

นายปัญญาฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่า และการปลูกป่า รวมทั้ง การทำดินโป่งเทียม ให้คณะเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับทราบ รวมทั้งสาธิตการทำโป่งเทียมด้วย หลังจากนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ TICA ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๓๐๐ ต้น เช่น ต้นไผ่ ต้นหว้า มะขามป้อมป่า และทำโป่งอาหารสัตว์ จำนวน ๓ หลุม แต่ละหลุมมีขนาดลึก ๕๐ เซนติเมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารสัตว์

กิจกรรมการปูลกป่าข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นการบรรยายหัวข้อ Work Life Balance โดย อาจารย์สรวิทย์ บัวศรี ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ทำ workshop ร่วมกัน เพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองว่า เป็นอย่างไร เพื่อให้เข้าใจว่า คนเรามีความแตกต่างกัน ทุกคนมีข้อดีและข้อด้อย และสามารถเติมเต็มกันได้ หากมีความเข้าใจและสามารถปรับตัวเข้าหากันได้

 

ป้ายไวนิลปลูกป่า_สัมมนา_2565_print-01

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ