'ไทก้า' กับภารกิจสำคัญ เติมเต็มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

'ไทก้า' กับภารกิจสำคัญ เติมเต็มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

27 ส.ค. 2564

154 view
“TICA” กับภารกิจสำคัญ เติมเต็มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทสัมภาษณ์ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 หน้า 18

S__62865429