๓ ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคต

๓ ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคต

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 235 view

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "๓ ทศวรรษแห่งความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามและความท้าทายในอนาคต" และนิทรรศการการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. Ngo Thi Phuong Lan อธิการบดีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมด้วย

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เวียดนามในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นเวทีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งจากสถาบันการศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และภาคธุรกิจไทยในเวียดนามได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านการศึกษาที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับเวียดนามต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ