การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,570 view

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยเชิญมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาจัดการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินหายใจอุดกั้น และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องนันทนาการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ