ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ Toul Samrong Rice Seed Farm ประเทศกัมพูชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ Toul Samrong Rice Seed Farm ประเทศกัมพูชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ค. 2562

467 view

เอกสารประกอบ

information-20190712-165738-986263.pdf