ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ Toul Samrong Fice Seed Farm ประเทศกัมพูชา

ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ Toul Samrong Fice Seed Farm ประเทศกัมพูชา

31 ก.ค. 2562

101 view

เอกสารประกอบ

information-20190731-084802-970752.pdf