รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เตียงนอน ชุดเครื่องนอน และตู้ล๊อกเกอร์ สำหรับหอพักนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เตียงนอน ชุดเครื่องนอน และตู้ล๊อกเกอร์ สำหรับหอพักนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

25 พ.ย. 2562

127 view

เอกสารประกอบ

information-20191125-095419-672955.pdf