ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเตียงนอน ชุดเครื่องนอน และตู้ล๊อกเกอร์ สำหรับหอพักนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเตียงนอน ชุดเครื่องนอน และตู้ล๊อกเกอร์ สำหรับหอพักนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

29 พ.ย. 2562

759 view

เอกสารประกอบ

information-20191129-165414-497407.pdf