ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ด้านโรคสัตว์ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางประมงพร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรมมป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ด้านโรคสัตว์ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางประมงพร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรมมป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

27 ม.ค. 2563

116 view

เอกสารประกอบ

information-20200127-155555-290045.pdf