ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

12 มี.ค. 2563

959 view

เอกสารประกอบ

news-20200312-143039-527264.pdf
news-20200312-143043-805514.pdf