ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)

25 มี.ค. 2563

1,090 view

เอกสารประกอบ

news-20200325-174625-165085.pdf
news-20200325-174629-610842.pdf
news-20200325-174632-774317.pdf