รายละเอียดเอกสารพิจารณาอนุมัติจำหน่ายอาวุธปืนภายใต้โครงการที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเอกสารพิจารณาอนุมัติจำหน่ายอาวุธปืนภายใต้โครงการที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

20 เม.ย. 2563

117 view

เอกสารประกอบ

information-20200420-101950-603709.pdf