ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 เม.ย. 2563

825 view

เอกสารประกอบ

information-20200421-131154-725738.pdf
information-20200421-131248-010123.pdf
information-20200421-131258-822202.pdf
information-20200421-131309-135895.pdf
information-20200421-131319-047004.pdf