รัฐบาลอินเดีย ประกาศ จัดการสัมมนาออนไลน์ (Webinars) ในหัวข้อ ”Managing Covid 19 Pandemic : Experience And Best Practices Of India”

รัฐบาลอินเดีย ประกาศ จัดการสัมมนาออนไลน์ (Webinars) ในหัวข้อ ”Managing Covid 19 Pandemic : Experience And Best Practices Of India”

22 เม.ย. 2563

117 view

รัฐบาลอินเดีย ประกาศ จัดการสัมมนาออนไลน์ (Webinars)

ในหัวข้อ ”Managing Covid 19 Pandemic : Experience And Best Practices Of India”

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 (เวลาท้องถิ่นอินเดีย)

สนใจสมัครได้ที่ https://www.itecgoi.in/applicant_getCountry_e-ITEC.php?salt3=9939d0095f2020-2021&salt=51f82bf6123441&salt2=b2624927a726