ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาประมงด้านโรคสัตว์น้ำ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ภายใต้ดครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาประมงด้านโรคสัตว์น้ำ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ภายใต้ดครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 เม.ย. 2563

899 view

เอกสารประกอบ

information-20200428-173405-726481.pdf
information-20200428-173505-852760.pdf
information-20200428-173643-668275.pdf