ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 เม.ย. 2563

871 view

เอกสารประกอบ

information-20200428-184626-811754.pdf
information-20200428-184636-318706.pdf
information-20200428-184701-510484.pdf
information-20200428-184707-947953.pdf
information-20200428-184712-442863.pdf
information-20200428-184717-934315.pdf