ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

14 ก.ค. 2563

113 view

เอกสารประกอบ

information-20200714-161251-360380.pdf