70 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว (Ep.1-3)

70 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว (Ep.1-3)

17 ส.ค. 2564

301 view

วิดีโอประกอบ

Ep.1 มิตรภาพเติบโต สาธารณสุขก้าวไกล
Ep.2 ปลูกเมล็ดพันธ์ุการเกษตรให้เติบโตงอกงาม
Ep.3 การพัฒนาคน รากฐานการพัฒนาชาติ