TICA - JICA กับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้านสาธารณสุขในช่วงโควิด - ๑๙

TICA - JICA กับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้านสาธารณสุขในช่วงโควิด - ๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

| 94 view

TICA ขอเชิญชวนทุกๆ ท่านติดตามการสัมภาษณ์ นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในหัวข้อ "TICA - JICA กับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้านสาธารณสุขในช่วงโควิด - ๑๙" ที่จะให้สัมภาษณ์ในรายการ “บันทึกสถานการณ์” FM 92.5 MHz

288273196_392578502911243_1320469627023346332_n

วิดีโอประกอบ