ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

การดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย

การดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อนไทย

26 ส.ค. 2563

2,277 view

FFT

Slide1_THSlide2_TH  Slide3_TH   Slide4_TH   Slide5_TH   Slide6_TH   Slide7_TH  

เอกสารประกอบ

ภูมืหลัง_FFT.pdf
Note_guidelines_FFT_1.pdf