นโยบายกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศเจตนารมณ์ชับเคลื่อนกระทรวงฯเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2567

9 พ.ค. 2567

Policy on not accepting gifts or gratuities of all kinds for performing duties (No Gift Policy) B.E.2567 (2024)

6 มี.ค. 2567

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๗

6 มี.ค. 2567

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566

24 เม.ย. 2566

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy

21 เม.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงฯเป็นองค์กรคุณธรรม_2566

28 ก.พ. 2566

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๖

20 ม.ค. 2566

คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ

25 ส.ค. 2563