นโยบายกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๖

20 ม.ค. 2566