จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเอกสารพิจารณาอนุมัติจำหน่ายอาวุธปืนภายใต้โครงการที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเอกสารพิจารณาอนุมัติจำหน่ายอาวุธปืนภายใต้โครงการที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

20 เม.ย. 2563