จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาประมงด้านโรคสัตว์น้ำ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

8 พ.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 เม.ย. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาประมงด้านโรคสัตว์น้ำ ด้านคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ภายใต้ดครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 เม.ย. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 เม.ย. 2563

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเตียงนอน ชุดเครื่องนอน และตู้ล๊อกเกอร์ สำหรับหอพักนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

29 พ.ย. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ยิมนาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ส.ค. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ Toul Samrong Rice Seed Farm ประเทศกัมพูชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ค. 2562

ประกาวดราคาซื้ออุปกรณ์ยิมนาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มิ.ย. 2562