วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2566

| 6,891 view

วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่

 

วิสัยทัศน์

 
           ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสุขของประชาคมโลก
 
 
อำนาจหน้าที่
 
O03อำนาจหน้าที่_pages-to-jpg-0001
 
O03อำนาจหน้าที่_pages-to-jpg-0002
 
  O03อำนาจหน้าที่_pages-to-jpg-0003