แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 เม.ย. 2567

แผนการปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

6 มี.ค. 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

6 มี.ค. 2567

รายงานการกำกับติดตาม ปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก

25 เม.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

21 เม.ย. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรมแบะการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

21 เม.ย. 2566